Fet IL Aktiv

En Idrettsfritidsordning i Fetsund

Påmelding idretts-SFO

Fet IL Aktiv

Fet IL Aktiv er en idretts-SFO i regi av Fet idrettslag. Tilbudet gjelder 1.-4. trinn for skolene Garderåsen, Riddersand og Hovinhøgda. Gjennom året er elevene innom et bredt utvalg av aktiviteter. Vi ønsker å skape bevegelsesglede som barna tar med seg videre i livet og er i tillegg en plass for sosial læring.

Positiv

aktivitetsledere

Inkluderende

Våre aktivitetsledere har solid idrettsfaglig utdanning. Personalet består av tre idrettspedagoger og erfarne assistenter med bred erfaring i arbeid med barn og idrett. Vi får i tillegg hjelp av lokale ungdomsskoleelever som får arbeidserfaring i tidlig alder. Sammen er vi opptatt av å tilrettelegge for at barna skal få størst mulig utbytte av aktivitetene uavhengig av hvilket nivå de er på. De ansatte er opptatt av at barna har det gøy, med utgangspunkt i fysisk aktivitet.

Aktiviteter

Det blir utarbeidet aktivitetsplaner og aktivitetene tilpasses mulighetene til årstidene. Vi har Fethallen og Eika Fet Arena som base, men vil også benytte oss av omkringliggende områder og ta turer til for eksempel Hvaltjern når det passer. Det tilbys i tillegg svømming, med instruktører fra Fet Svømmeklubb.

Samhold

timeplan

Timeplanen vil variere fra måned til måned og tilpasses til sesongen vi er inne i. Her kan du se og laste ned timeplanen for inneværende periode.
Timeplan Eika og Fethallen uke 46, 47 og 48

Vedtekter
Vedtekter Fet IL Aktiv

Aktiv

NYC

View pricing options to book for yourself and/or guests. Interested in booking a private class, give one of our studios a call or email

monday

low intensity
7:00-8:30
gradual
1:30-3:00
beginners
6:30-7:30
form
7:30-9:00

Tuesday

beginners
7:30-8:30
form
9:30-11:00
low intensity
6:30-8:00

wednesday

beginners
9:30-10:30
low intensity
1:30-3:00
form
7:30-9:00

thursday

beginners
1:30-2:30
low intensity
6:30-8:00

friday

form
7:30-9:00
high intensity
9:30-11:00
beginners
7:30-8:30

saturday

beginners
7:30-8:30
low intensity
9:30-11:00
form
1:30-3:00
form
7:30-9:00

sunday

form
7:00-8:30
form
1:30-3:00
beginners
6:30-7:30

Los Angeles

View pricing options to book for yourself and/or guests. Interested in booking a private class, give one of our studios a call or email

monday

low intensity
7:00-8:30
gradual
1:30-3:00
beginners
6:30-7:30
form
7:30-9:00

Tuesday

beginners
7:30-8:30
form
9:30-11:00
low intensity
6:30-8:00

wednesday

beginners
9:30-10:30
low intensity
1:30-3:00
form
7:30-9:00

thursday

beginners
1:30-2:30
low intensity
6:30-8:00

friday

form
7:30-9:00
high intensity
9:30-11:00
beginners
7:30-8:30

saturday

beginners
7:30-8:30
low intensity
9:30-11:00
form
1:30-3:00
form
7:30-9:00

sunday

form
7:00-8:30
form
1:30-3:00
beginners
6:30-7:30