Fet IL Aktiv

En Idrettsfritidsordning i Fetsund

(Oppstart 04/01/21)

Påmelding

Fet IL Aktiv

Fet IL Aktiv er en Idretts- SFO for elever i 1.-4. klasse ved Riddersand, Hovinhøgda og Garderåsen skole. Ved å være med på Fet IL Aktiv vil elevene få et variert aktivitetstilbud ledet av faglærte og dyktige ledere. Det vil være mulighet til å gjøre lekser og det vil bli satt av tid til å få i seg mat før aktivitetene starter. Fet IL Aktiv vil ha like mye fokus på å utvikle sosiale ferdigheter som sportslige.

Positiv

aktivitetsledere

Inkluderende

Våre aktivitetsledere har utdanning innen idrettsvitenskap eller idrettsfag. De er opptatt av å legge til rette for at barna skal få størst mulig utbytte av aktivitetene uavhengig av hvilket nivå de er på. I tillegg er aktivitetslederne er opptatt av å videreutvikle ferdigheter, og ikke minst, ha det gøy med bevegelse som grunnsten.

timeplan

Timeplanen vil variere fra måned til måned og tilpasses til sesongen vi er inne i. Her kan du se og laste ned timeplanen for inneværende periode.
Timeplan Januar 2020

Aktiv

NYC

View pricing options to book for yourself and/or guests. Interested in booking a private class, give one of our studios a call or email

monday

low intensity
7:00-8:30
gradual
1:30-3:00
beginners
6:30-7:30
form
7:30-9:00

Tuesday

beginners
7:30-8:30
form
9:30-11:00
low intensity
6:30-8:00

wednesday

beginners
9:30-10:30
low intensity
1:30-3:00
form
7:30-9:00

thursday

beginners
1:30-2:30
low intensity
6:30-8:00

friday

form
7:30-9:00
high intensity
9:30-11:00
beginners
7:30-8:30

saturday

beginners
7:30-8:30
low intensity
9:30-11:00
form
1:30-3:00
form
7:30-9:00

sunday

form
7:00-8:30
form
1:30-3:00
beginners
6:30-7:30

Los Angeles

View pricing options to book for yourself and/or guests. Interested in booking a private class, give one of our studios a call or email

monday

low intensity
7:00-8:30
gradual
1:30-3:00
beginners
6:30-7:30
form
7:30-9:00

Tuesday

beginners
7:30-8:30
form
9:30-11:00
low intensity
6:30-8:00

wednesday

beginners
9:30-10:30
low intensity
1:30-3:00
form
7:30-9:00

thursday

beginners
1:30-2:30
low intensity
6:30-8:00

friday

form
7:30-9:00
high intensity
9:30-11:00
beginners
7:30-8:30

saturday

beginners
7:30-8:30
low intensity
9:30-11:00
form
1:30-3:00
form
7:30-9:00

sunday

form
7:00-8:30
form
1:30-3:00
beginners
6:30-7:30